Free LibrariesGenesis Portfolio Pro WordPress Plugin CDN

Genesis Portfolio Pro adds all you need to allow for styled portfolios for any Genesis HTML5 theme.